DEXPLUS 25/4 mg

DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet ne işe yarar? İlaç sayfamız üzerinden güncel fiyatını öğrenebilir, yan etkilerini görebilir ve prospektüsünü okuyabilirsiniz.

Takeda İlaç Sağlık San. Tic. Ltd. Şti.
 • Üretici firma :
 • Telefon : (0216) 633 78 00
 • Fax : -
Takeda Türkiye İstanbul Merkez Ofis Poligon Caddesi Buyaka 2 Sit. No:8 Kule:1 Kat: 10-11 Ümraniye / İstanbul 34771
Güncel
İlaç Fiyatı
18.25 ₺

DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet, etkin madde olarak deksketoprofen ve tiyokolşikosid içerir. DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet, açık sarı renkli, düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletlerden oluşmaktadır.

DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet’ın içeriğindeki deksketoprofen trometamol steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir. DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet’ın içeriğindeki tiyokolşikosid ise esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisi amacıyla kullanılır.

DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet osteoartrit (kireçlenme), vertebral kolonun (omurganın) ağrılı sendromları, eklem dışı romatizma, ani ortaya çıkan omurilik kaynaklı ağrılı kas kasılmalarının ek tedavisinde, travma ve ameliyat sonrası oluşan ağrının tedavisinde kullanılır.

DEXPLUS 25/4 mg Etken Maddesi Nedir?

Etkin maddeler: Her bir efervesan tablet 25 mg deksketoprofene eşdeğer 36,88 mg deksketoprofen trometamol ve 8 mg tiyokolşikosid içerir.

Yardımcı maddeler: Mikronize monosodyum sitrat (E 331 i), sodyum hidrojen karbonat, sodyum karbonat, sorbitol powder (E 420), aspartam (E 951) limon aroması içerir.

DEXPLUS 25/4 mg Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DEXPLUS içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, DEXPLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,
 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (Anafilaktik reaksiyon),
 • Kaşıntı, deri ve mukoza üzerinde, yüzde veya dudaklarda ve boğazda şişmeler (anjiyonörotik ödem),
 • Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde şişlik, kızarıklık, açık yaralar (Stevens Johnson ve Lyell sendromları),
 • Baygınlık (vazovagal senkop), bayılma,
 • Havale (nöbet),
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Kan kusma veya siyah dışkı ile kendini gösteren, peptik ülser delinmesi veya kanaması,
 • Çarpıntı,
 • Hava yollarının daralması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEXPLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Peptik ülser,
 • Yüksek kan basıncı,
 • Düşük kan basıncı,
 • Çok yavaş nefes alıp verme,
 • Geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali,
 • Anormal karaciğer fonksiyonu testleri (kan testleri),
 • Nefes darlığı,
 • Hızlı kalp atışı,
 • Pankreasta iltihaplanma,
 • Karaciğer hücresi hasarı (hepatit),
 • Böbrek sorunları,
 • Kanda akyuvar hücresi sayısının düşük olması (nötropeni), kan pulcukları sayısının azlığı (trombositopeni),
 • Baş dönmesi (vertigo),
 • Prostat sorunları,
 • Mide (karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya göz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kaşıntı, ateş ve yorgunluk (bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir)
 • Sersemlik,
 • Uyuklama,
 • Deri döküntüleri,
 • Geçici olarak bilinçte bulanıklık taşkınlık hali.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Hafif Yan Etkileri Nelerdir?

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • İshal,
 • Sindirim sorunları (hazımsızlık),
 • Uyku düzensizlikleri,
 • Sinirlilik,
 • Baş ağrısı,
 • Kızarma,
 • Mide ağrısı, mide sorunları,
 • Kabızlık,
 • Ağız kuruluğu,
 • Şişkinlik,
 • Ağrı,
 • Genel kırıklık, keyifsizlik hissi,
 • Su tutulumu ve vücudun gövdeden uzak bölgelerinde şişlik (örn. ayak bileklerinin şişmesi),
 • Duyularda anormallik,
 • Akne,
 • Terleme artışı,
 • Sırt ağrısı,
 • Sık idrara çıkma,
 • Adet düzensizlikleri,
 • Bulanık görme,
 • Kulaklarda çınlama (tinnitus),
 • Deride hassasiyet,
 • Işığa karşı duyarlılık,

Bunlar DEXPLUS’ın hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Daha önce antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı sizde bir yan etki meydana geldiyse ve özellikle yaşlıysanız, tedavinin başında herhangi bir karın/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (örn. karın ağrısı, yanma, kanama). Cilt döküntüsü veya ağız içi veya genital bölgede herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez DEXPLUS kullanımını bırakınız.

Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutulumu ve şişlik (özellikle ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetersizliği bildirilmiştir.

DEXPLUS gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokard enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.

Bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları (sistemik lupus eritematozus veya karışık bağ dokusu hastalığı) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, seyrek olarak ateş, baş ağrısı ve ense sertliğine yol açabilir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet’ı her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmedikçe;

Tedavi dozu günde 3 defa bir DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablettir.

Tedavi süresi 5-7 gündür.

Uygulama yolu ve metodu: DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet sadece ağızdan kullanım içindir.

Efervesan tabletler tok kanuna alınmalıdır.

Efervesan tabletleri bir bardak suda (150 mL) eriterek alınız. Efervesan tabletleri çiğnemeyiniz.

Çocuklarda kullanımı: 18 yaş altındaki çocuklarda DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet’ın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet’ın böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet kullanırsanız: DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile komşunuz. Lütfen ilacın ambalajım veya kullanma talimatını da yanınıza almayı unutmayınız.

DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet’i kullanmayı unuttuysanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Almayı unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu her zamanki gibi alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet ile tedavi sonlandırıldıgında oluşabilecek etkiler

Eğer DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacımza danışınız.

Doktorunuza danışarak DEXPLUS 25/4 mg 20 efervesan tablet kullanımını sonlandırabilirsiniz.

Bu ilaç gurubunda yer almaktadır.