KLACID 500 mg

KLACID 500 mg 14 film tablet ne işe yarar? İlaç sayfamız üzerinden güncel fiyatını öğrenebilir, yan etkilerini görebilir ve prospektüsünü okuyabilirsiniz.

Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
 • Üretici firma :
 • Telefon : (0216) 636 06 00
 • Fax : (0216) 425 85 37
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:2 Akkom Ofis Park, Kelif Plaza 3. Blok Kat:12-20 Ümraniye / İstanbul 34768
Güncel
İlaç Fiyatı
18.44 ₺

KLACID 500 mg 14 film tablet (klaritromisin) makrolid grubu yarı sentetik bir antibiyotiktir. Klaritromisin bakteri karşıtı (antibakteriyel) etkisini, duyarlı bakterilerde protein sentezini baskılayarak gösterir.

KLACID 500 mg 14 film tablet I.V. (50 mg/ml), 15 ml’lik flakonlarda 500 mg klaritromisin ve laktobionik asit içeren, liyofilize toz ve 10 ml Steril Ejeksiyonluk Su içeren çözücü ampul ile birlikte satışa sunulmuştur.

KLACID 500 mg 14 film tablet, 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu, aşağıdaki ağır enfeksiyon şekillerinin tedavisinde, sindirim kanalı dışı yoldan tedavi gerektiğinde kullanılmak içindir:

 • Farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı), akut maksiller sinüzit (sinus iltihabı) gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,
 • Kronik bronşitte akut bakteriyel alevlenme, pnömoni (zatürre) gibi alt solunum yolu enfeksiyonları,
 • Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu komplike olmayan, çeşitli deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.
 • Mikobakteri adı verilen özel bir bakteri türünün neden olduğu bazı enfeksiyonlar.

Etkin madde: 500 mg klaritromisin içerir.

Yardımcı maddeler: Laktobionik asit, sodyum hidroksit

KLACID 500 mg 14 film tablet nasıl kullanılır?

Uygulama yolu ve metodu: KLACID 500 mg damar içi kullanım içindir.

KLACID 500 mg’ın (İntravenöz (damar içi) Klaritromisin) tavsiye edilen dozu günlük 1.0 gramdır ve 2 eşit dozda, uygun bir intravenöz çözelti ile seyreltildikten sonra, 60 dakikalık bir sürenin üzerinde, damar içine uygulanır. Klaritromisin kısa süreli enjeksiyonla veya kas içine enjeksiyon şeklinde uygulanmamalıdır.

HIV enfeksiyonlu hastalardaki yaygın veya yerel enfeksiyonlarda tavsiye edilen tedavi, yetişkinlerde ikiye bölünmüş doz olarak 1000 mg/gün’dür.

Enfüzyon (ilacın damar içine verilmesi) tedavisi çok ağır hastalarda 2-5 gün ile sınırlandırılabilir ve hekim tarafından belirleneceği şekilde, mümkün olduğunda ağız yoluyla tedaviye geçilir.

İlacınızı ne sıklıkta ve nasıl kullanacağınız konusunda doktorunuzun talimatlarını izleyiniz.

Kullanım şeklinde emin değilseniz doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Önceden doktorunuza danışmadan, KLACID 500 mg 14 film tablet’in günlük dozunu aşmayınız, bırakmayınız veya değiştirmeyiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım: 12 yaşından küçük hastalarda klaritromisin IV kullanımına dair doz rejimi önerilmesi için yeterli veri mevcut değildir.

Yaşlılarda kullanım: Yaşlı hastalarda, özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer bozukluğu: Şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda, klaritromisin dozu yarıya düşürülmelidir. Klaritromisin böbrek fonksiyonları normal olan ama karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Ancak, birlikte karaciğer bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli böbrek bozukluğu varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir.

Eğer KLACID 500 mg ‘in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KLACID kullandıysanız: KLACID 500 mg ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı miktarlarda klaritromisin alımının, mide-barsak sistemine ilişkin belirtiler (kusma ve mide ağrısı) vermesi beklenir.

KLACID kullanmayı unutursanız: KLACID 500 mg 14 film tablet’i bir doz almayı unutursanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KLACID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. KLACID 500 mg ile tedaviye ne zaman son verileceğine doktorunuz karar vermelidir.

KLACID 500 mg yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KLACID 500 mg’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa KLACID’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kurdeşen ve orta derecede deri döküntülerinden, anaflaksi ve ciddi deri reaksiyonlarına kadar uzanan (toksik epidermal nekroliz/Stevens – Johnson Sendromu, DRESS ve Henoch-Schonlein purpurası) şiddetli alerjik reaksiyonlar (deride küçük morarma ve kanamalar), anaflaktoid reaksiyon (damar içine verilen ilaçlara karşı gelişebilecek aşırı duyarlılık durumu)

Yaygın;

 • Vazodilatasyon (kan damarlarının genişlemesi)
 • Anormal karaciğer enzim seviyeleri

Yaygın Olmayan;

 • Çarpıntı (palpitasyon)
 • Alanin aminotransferaz artışı (ALT) (karaciğer enzimleri)
 • Aspartat aminotransferaz artışı (AST) (karaciğer enzimleri)
 • Kardiyak arrest (kalp durması)
 • Bilinç kaybı
 • Diskinezi (istemli hareketlerde güçlük çekmeveya ağrı hissetme)
 • Artriyal fibrilasyon (kalp kulakçık kasılması)
 • Ekstrasistol (anormal kalp kasılması)
 • Astım
 • Akciğer embolizmi (ani nefes alamama ve boğulma hissi)
 • Kaslarda sertleşme
 • Büllöz deri iltihabı (su toplanması)
 • Şiddetli kaşıntı (pruritus)
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • EKG’de uzamış QT (Kalp elektrosunda değişim)
 • Sıklığı bilinmeyen;
 • Pankreas iltihabı
 • Karaciğer enzimlerinde artış ve sarılıkla birlikte veya sarılıksız seyreden karaciğer fonksiyon bozukluğu; şiddetli iştahsızlık, sarılık, koyu renkli idrar, kaşıntı ya da karında hassasiyet gibi karaciğer iltihabı belirti ve semptomları
 • Bazıları tedavi altındaki diyabetik hastalarda görülmek üzere, nadiren kan şekerinde düşme (hipoglisemi);
 • Kalp atışlarında ritm bozukluğu (Ventriküler taşikardi ve Torsades de pointes gibi)
 • Klaritromisin kullanımıyla aynı zamana rastlayan interstisyel nefrit (bir çeşit böbrek iltihabı) raporları bulunmaktadır;
 • Klaritromisin ve kolşisin birlikte kullanıldığında, özellikle yaşlılarda olmak üzere ve bazıları böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkan kolşisin zehirlenmesi bildirimleri vardır. Bu hastaların bazılarında ölümler bildirilmiştir.
 • Miyopati (kas ağrıları, güçsüzlük)
 • Agranülositoz (Titreme nöbetleri, ateş yükselmesi ve mukozalarda ülserlerin oluşması)
 • Pseudomembranöz kolit (şiddetli ishal)
 • Erizipel (deri üzerinde iltihaplı kızartı ile belirgin akut ateşli hastalık)
 • Eritrazma (kırmızımsı veya kahverengimsi lekeler oluşmasıyla belirgin deri hastalığı)
 • Böbrek yetmezliği
 • Düşük trombosit sayımı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KLACID’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

KLACID 500 mg Yaygın Olmayan Yan Etkileri

 • Dil iltihabı, ağız iltihabı,
 • Akyuvarlar, alyuvarlarda ve kan pulcuklarında azalma;
 • Kanda üre artışı
 • Gastrit (yemek sonrası midede yanma)
 • Tremor (titreme)
 • Duyma bozukluğu
 • Vajinal enfeksiyon
 • Selülit (bağ dokusu iltihabı)
 • Kanda kreatinin artışı
 • Anormal albümin/globulin oranı
 • Yemek borusu iltihabı (yemek sırasında yemek borusunda ağrı)
 • Vertigo (baş dönmesi)
 • Kandidiazis (Candida cinsi mantar enfeksiyonu)
 • Somnolans (uykuya meyil hali)
 • Anoreksi (şiddetli iştahsızlık)
 • Tinnitus (kulak çınlaması)
 • Endişe ve tedirginlik hali
 • Sıklığı bilinmeyen;
 • Baş dönmesi, merkez sinir sistemi ve içkulak kaynaklı baş dönmesi, kötü rüyalar, depresyon, zihin karmaşası, çevreye uyumsuzluk, sanrılar, psikoz (ruh hastalığı) ve kendinden farklılaşma şeklinde ve geçici nitelikte merkezi sinir sistemi yan etkileri rapor edilmiştir;
 • Tedavinin kesilmesiyle düzelen işitme kaybı;
 • Anormal renkte idrar
 • Kanama (hemoraji)
 • Uluslararası normalleştirilmiş oran (INR – pıhtılaşma zamanını ölçmede kullanılan bir ölçek) artışı
 • Protrombin (pıhtılaşma) zamanında uzama (PTZ)
 • Vücudun herhangi bir bölgesinde uyuşma veya karıncalanma hali (parestezi)
 • Bilinç kaybı ile kasların istem dışı kasılıp gevşemesi (konvülsiyon)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın;

 • İshal
 • Kusma
 • Hazımsızlık
 • Bulantı
 • Karın ağrısı
 • Tat alma duyusunda bozulma (azalma veya artma şeklinde)
 • Tat değişikliği
 • Baş ağrısı
 • Hafif derecede deri döküntüsü
 • Aşırı terleme
 • Uykusuzluk
 • Yaygın Olmayan;
 • Gaz sebebiyle oluşan karın şişliği
 • İştahsızlık
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Geğirme
 • Halsizlik ve yorgunluk (asteni)
 • Sıklığı bilinmeyen;
 • Genellikle tat alma bozukluğu ile birlikte koku alma duyusunda değişiklik;
 • Dil renginde değişim, diş renginde bozulma
 • Klaritromisinin toplardamar içinden uygulanması ile ilgili olarak enfüzyona (ilacın damar içine verilmesi) bağlı en sık rastlanan yan etkiler enjeksiyon yerinin inflamasyonu, aşırı hassasiyet, toplardamar iltihabı ve ağrıdır. Enfüzyona bağlı olmayan en sık rastlanan yan etki ise tat değişikliğidir.

Bunlar KLACID’in hafif yan etkileridir.

Bağışıklık sistemi bozulmuş hastalardaki yan etkiler: Mikobakteriyel enfeksiyonlar için uzun süre yüksek doz klaritromisin ile tedavi edilen bağışıklık sistemi bozuk hastalarda, olasılıkla klaritromisin uygulamasıyla ilişkili yan etkileri, birlikte seyreden AIDS (HIV) hastalığının veya diğer hastalıkların altta yatan belirtilerinden ayırt etmek genellikle zordur. Erişkin hastalarda günlük toplam 1000 mg klaritromisin dozlarıyla tedavi edilen hastalar tarafından en sık bildirilen yan etkiler, bulantı, kusma, tat bozukluğu, karın ağrısı, ishal, döküntü, barsaklarda gaz, baş ağrısı, kabızlık, işitme bozukluğu ve karaciğer enzimlerinde yükselmelerdir. Seyrek rastlanan diğer olaylar nefes alıp vermede güçlük, uykusuzluk ve ağız kuruluğudur. Bu hastalarda ayrıca, akyuvarlar ile kan pulcuklarında azalma da görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Bu ilaç gurubunda yer almaktadır.