METPAMID 10 mg

METPAMID 10 mg 30 tablet ne işe yarar? İlaç sayfamız üzerinden güncel fiyatını öğrenebilir, yan etkilerini görebilir ve prospektüsünü okuyabilirsiniz.

Sifar İlaçları Ticaret ve Sanayi A.Ş.
 • Üretici firma :
 • Telefon : (0212) 356 75 10
 • Fax : (0212) 356 75 13
Kasap Sok. No:16 Eser İş Merkezi A Blok K.5 D:46 Esentepe / İstanbul 39394
Güncel
İlaç Fiyatı
4.90 ₺

METPAMID 10 mg 30 tablet, metoklopramid etkin maddesini içeren kusmayı önleyen bir ilaçtır (antiemetiktir). Beynin mide bulantısını ve kusmayı engelleyen bölgesi üzerinde etkinlik gösterir.

METPAMID 10 mg 30 tablet yetişkinlerde:

 • Bulantı ve kusmanın tedavisinde,
 • Kemoterapi sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde,
 • Radyoterapi sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde,
 • Akut migrene bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde. Metoklopramid, akut migren tedavisinde ağrı kesicilerin emilimini artırmak amacıyla ağrı kesicilerle birlikte kullanılabilir.

METPAMID 10 mg 30 tablet 1 -18 yaş arası genç erişkin ve çocuklarda: Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın önlenmesinde başka tedavilerin başarısız olduğu ya da uygulanamadığı durumlarda kullanılır.

Etkin madde: Her bir tablet 10 mg Metoklopramid HCI (10,540 mg Metoklopramid HCI monohidrat olarak) içerir

Yardımcı Maddeler: Laktozmonohidrat, povidon K 30, aerosil 200, mısır nişastası, guar zamkı, magnezyum stearat

METPAMID 10 mg Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkin hastalar: Önerilen doz tek seferde ağız yoluyla alınan 10 mg’dır (1 tablet). Bu doz günde 3 defaya kadar tekrarlanabilir. Önerilen maksimum doz günde 30 mg ya da vücut ağırlığına göre hesaplanan 0,5 mg/kg vücut önerilen maksimum tedavi süresi 5 gündür.

1-18 yaş arasındaki genç erişkin ve çocuklarda kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın önlenmesinde: önerilen doz 0.1 ila 0.15 mg/kg vücut ağırlığıdır. Bu doz, günde 3 defaya kadar tekrarlanabilir. 24 saat içinde uygulanabilir maksimum günlük doz 0.5 mg/kg vücut ağırlığıdır.

Ağırlığı 30 kilodan daha düşük olan çocuklarda tablet formunun kullanılması uygun değildir. METPAMID 10 mg 30 tablet Oral Solüsyon formun uygulanması bu popülasyon için daha uygundur.

Uygulama yolu ve metodu: METPAMID 10 mg 30 tablet’i öğünlerden yaklaşık 30 dakika önce, aç karnına kullanınız.

İki uygulama arasında, kusma ve alman dozun çıkarılması da dahil 6 saat ara verilmelidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Çocuklarda ve genç erişkinlerde istemsiz hareketler (ekstrapiramidal bozukluklar) oluşabilir. METPAMID 10 mg 30 tablet tablet 1 yaşın altındaki çocuklarda istemsiz hareket oluşma riskinde artış sebebiyle kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda böbrek rahatsızlıkları, karaciğer rahatsızlıkları ve hastanın genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak doz azaltımına gidilebilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği: Orta veya şiddetli böbrek hastalıklarında METPAMID 10 mg 30 tablet dozu azaltılmalıdır. Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Karaciğer yetmezliği: Şiddetli karaciğer hastalıklarında METPAMID 10 mg 30 tablet dozu azaltılmalıdır. Eğer karaciğer rahatsızlığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz

Eğer METPAMID 10 mg 30 tablet’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla METPAMID kullanırsanız: METPAMID 10 mg 30 tablet’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer METPAMID 10 mg 30 tablet’in bir dozunu almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayınız. Bir sonraki dozu normal zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

METPAMID 10 mg 30 tablet olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi METPAMID 10 mg’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa METPAMID 10 mg’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size eu yakın hastanenin adi bölümüne başvurunuz:

 • Baş veya boyunda istemsiz hareketler. Bu etkiler çocuklarda ve genç erişkinler ile ilacın yüksek dozda uygulanması sonucu meydana gelebilmektedir. Bu belirtiler genellikle tedavinin başlangıcında oluşabildiği gibi bazen tek doz ilaç atımından sonra da meydana gelebilir. Uygun tedavi ile istenmeyen bu etkiler ortadan kalkar.
 • Yüksek ateş, kan basıncında yükselme, istem dışı kas kasılmaları (konvülsiyonlar), terleme, tükürük salgısında artış nöroleptik maling sendrom adı verilen bir rahatsızlığın belirtileri olabilir.
 • Kaşıntı, deri kızarıklığı, yüzde, dilde ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, ciddi bir alerjik reaksiyonun belirtileri olabilir.

Çok yaygın: (10 hastanın en az l’inde görülebilir)

 • Uyuklama

Yaygın: (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Depresyon
 • Tik, titreme, kas kasılmaları (sertlik, katılık) gibi istemsiz hareketler
 • Parkinson hastalığına benzer belirtiler (titreme, katılık)
 • Huzursuzluk
 • Kan basıncında düşme (özellikle i.v uygulamada)
 • İshal
 • Güçsüzlük

Yaygın olmayan: (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Kanda, pnolaktin adı verilen hormonun seviyelerinde artış ile erkeklerde ve kadınlarda süt oluşturması (hiperprolaktinemi)
 • Adet olamama veya adet döngüsünde düzensizlik (amenore)
 • Halüsinasyon (varsam, hayal görme)
 • Bilinçte azalma
 • Kalp atım hızında azalma (bradikardi, özellikle i.v uygulamada)
 • Aşın duyarlılık (hipersensitivite)
 • Kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu (distoni)
 • İstemli hareketlerde bozukluk (diskinezi)

Seyrek: (1000 hastanın birinden az görülebilir)

 • Zihin karışıklığı (konfüzyon)
 • İstem dışı kas kasılmalan (konvülsiyonlar, genellikle sara hastalannda)
 • Memelerden süt boşalması (galaktore)

Bilinmiyor: (Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor)

 • Anormal kan pigment seviyeleri; bu dunun derinizde renk değişikliğine neden olabilir (methemoglobinemi, sülfhemoglobinemi)
 • Meme büyümesi (jinekomasti)
 • özellikle yaşlı hastalarda uzun süreli kullanımda (ağız, dil, kol ve bacak gibi uzuvlarda) istemsiz kas spazmları (tardif diskinezi)
 • Nöroleptik maling sendrom adı verilen bir rahatsızlığın belirtileri olabilen yüksek ateş, kan basıncında yükselme, istem dışı kas kasılmalan (konvülsiyonlar), terleme, tükürük salgısında artış
 • EKG ölçümleri ile görülebilen kalp atım hızında değişiklikler
 • Kalp durması (kardiyak arrest)
 • Şok (kan basıncında şiddetli düşüş, özellikle i.v uygulamada)
 • Bayılma (özellikle i.v uygulamada)
 • Ciddi olabilen alerjik reaksiyon (özellikle i.v uygulamada)
 • Çok yüksek kan basıncı (feokromasitoma hastalarında)
Bu ilaç gurubunda yer almaktadır.