NEURONTIN 600 mg

NEURONTIN 600 mg 50 çentikli film tablet ne işe yarar? İlaç sayfamız üzerinden güncel fiyatını öğrenebilir, yan etkilerini görebilir ve prospektüsünü okuyabilirsiniz.

Pfizer İlaçları Ltd. Şti.
 • Üretici firma :
 • Telefon : (0212) 310 70 00
 • Fax : (0212) 310 70 50
Muallim Naci Cad. No:55 Ortaköy - İstanbul 34347
Güncel
İlaç Fiyatı
45.98 ₺

NEURONTIN 600 mg 50 çentikli film tablet diğer antiepileptik ilaçlar olarak adlandırılan ilaç grubundandır. Bu ilaçlar sara (epilepsi) ve sinir liflerinin hasarına bağlı ağrı (nöropatik ağrı) tedavisinde kullanılır.

NEURONTIN 600 mg çentikli film tablet, 50 tablet içeren ambalajlarda bulunur, her tablet 600 mg gabapentin içermektedir.

NEURONTIN, değişik türlerdeki sara (epilepsi) ve sinir dokusu hasarına bağlı ağrı (nöropatik ağrı) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Ağrı hissi; sıcak, yakıcı, zonklama, çarpıntı, ateş, bıçak saplanması hissi gibi, acı, kramp girmesi, ağrı, karıncalanma, hissizlik, uyuşma, batma ve donma gibi çeşitli şekillerde tanımlanabilir.

Etkin madde: Her film tablet 600 mg gabapentin içerir.

Yardımcı maddeler: Poloksamer 407, Kopolividon, Mısır nişastası, Magnezyum stearat, Opadry White YS-1-18111 (hidroksipropil selüloz ve talk)

NEURONTIN 600 mg 50 çentikli film tablet nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: NEURONTIN 600 mg 50 çentikli tablet kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Doktorunuz sizin için uygun olan dozu belirleyecektir.

NEURONTIN 600 mg 50 çentikli tablet almaya doktorunuz kullanmamanızı söyleyinceye kadar devam ediniz.

Sara (epilepsi):

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda NEURONTIN 600 mg 50 çentikli tablet kullanımı: Tabletleri önerilen sayıda alınız. Doktorunuz genellikle dozunuzu dereceli olarak artıracaktır. Başlangıç dozu genellikle günde 300 mg ile 900 mg arasında olacaktır. Daha sonra doz günde maksimum 3600 mg olacak şekilde dereceli olarak artırılabilir. Doktorunuz bu dozu 3e bölünmüş bir şekilde – örneğin sabah, öğleden sonra ve akşamları – almanızı söyleyecektir.

Yetişkinlerde sinir dokusu hasarına bağlı gelişen ağrı (nöropatik ağrı): NEURONTIN 600 mg 50 çentikli tablet tabletleri doktorunuzun önerisine uygun olarak alınız. Doktorunuz genellikle dozunuzu dereceli olarak artıracaktır. Başlangıç dozu genellikle günde 300 mg ile 900 mg arasında olacaktır. Daha sonra doz dereceli olarak günde maksimum 3600 mga kadar artırılabilir ve doktorunuz bu dozu 3e bölünmüş bir şekilde örneğin sabah, öğleden sonra ve akşamları almanızı söyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu: NEURONTIN 600 mg 50 çentikli tablet sadece ağız yoluyla (oral) kullanım içindir. NEURONTIN 600 mg 50 çentikli tablet’i yeterli miktarda içecek ile birlikte çiğnemeden alınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

6-12 yaş arasındaki çocuklarda NEURONTIN 600 mg 50 çentikli tablet kullanımı: Çocuğunuza verilmesi gereken doz doktorunuz tarafından çocuğunuzun kilosu hesaplanarak belirlenecektir. Tedaviye günde 3 eşit doza bölünerek verilen 10-15 mg/kg gibi düşük bir başlangıç dozuyla başlanır ve yaklaşık 3 günlük bir süreçte dereceli olarak artırılır. 6 yaş ve üzerindeki çocuklarda, etkili gabapentin dozu günde 25-35 mg/kgdır. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır. İlacın günlük dozu genellikle 3 eşit doza bölünerek, örneğin sabah bir doz, öğleden sonra bir doz ve akşam bir doz şeklinde alınır.

NEURONTIN 600 mg 50 çentikli tablet 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: 65 yaşın üzerinde iseniz ve böbrek hastalığınız yoksa NEURONTIN 600 mg 50 çentikli tablet’i normal dozunda kullanabilirsiniz.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği: Böbrek sorunlarınız varsa veya kanınızın temizlenmesi (hemodiyaliz) işlemini yaptırıyorsanız doktorunuz size farklı bir doz şeması/veya doz reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer sorunu olanlarda çalışma yapılmamıştır.

Eğer NEURONTIN 600 mg 50 çentikli tablet’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NEURONTIN 600 mg 50 çentikli tablet kullandıysanız: NEURONTIN 600 mg 50 çentikli tablet’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Önerilenden daha yüksek dozlar; bilinç kaybı, baş dönmesi, çift görme, konuşmada güçlük, sersemleme ve ishal gibi istenmeyen etkilerde artışa yol açabilir. Derhal doktorunuzu arayınız veya en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Hastanenin size hangi ilaçları aldığınızı kolaylıkla belirtebilmesi için kullanmadığınız tüm tabletleri ambalaj ve etiketleriyle birlikte yanınıza alınız.

NEURONTIN 600 mg 50 çentikli tableti kullanmayı unutursanız: Bir dozu almayı unutursanız ve eğer bir sonraki doz alma zamanız gelmediyse, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NEURONTIN 600 mg 50 çentikli tablet ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz size aksini söylemedikçe, NEURONTIN 600 mg 50 çentikli tablet kullanmaya devam ediniz. Eğer tedaviniz sonlandırılmaya karar verilirse, bunun dereceli olarak ve en az bir haftalık bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aniden veya doktorunuz söylemeden NEURONTIN 600 mg 50 çentikli tablet almayı sonlandırırsanız nöbet, ağrı ve rahatsızlık hissi oluşması riski artar.

Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler arasında şunlar yer alır: endişe, uyuma güçlüğü, bulantı, ağrı, terleme ve göğüs ağrısı. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacın kullanımı konusunda başka sorularınız varsa,
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NEURONTIN 600 mg olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, NEURONTIN 600 mg’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, NEURONTIN 600 mg kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz. Bu yan etkiler seyrek görülmelerine rağmen ciddi olabilir.

 • Dudaklarda ve yüzde şişkinlik, deri döküntüsü ve kızarıklık ve/veya saç dökülmesi (bunlar, ciddi bir alerjik reaksiyon belirtileri olabilir).
 • Kanın temizlenmesi işlemine (hemodiyalize) giriyorsanız, kas ağrısı ve/veya güçsüzlük hissetmeniz halinde doktorunuza bildiriniz.
 • Sürekli karın ağrısı, bulantı ve kusma (bunlar, akut pankreatit (ani pankreas iltihabı) belirtileri olabilir).

Aşağıda yan etkilerden herhangi biri ciddileştiğinde veya kullanma talimatında yer almayan yan etkilerden birini fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Diğer yan etkiler şunlardır:

Çok yaygın yan etkiler: (10 kişide 1’den fazla kişiyi etkileyebilen)

 • Baş dönmesi
 • Koordinasyon eksikliği
 • Viral enfeksiyon
 • Uyuşuk hissetme
 • Yorgun hissetme
 • Ateş

Yaygın yan etkiler: (10 kişide 1’den az kişiyi etkileyebilen)

 • Yüz, gövde veya kol veya bacaklarda görülen şiddetli spazm veya seri ani kasılmalar (Konvülsiyonlar)
 • Sarsıntılı hareketler
 • Konuşma güçlüğü
 • Hafıza kaybı
 • Titreme
 • Uyuma güçlüğü
 • Baş ağrısı
 • Ciltte hassasiyet
 • Hissetmede azalma
 • Koordinasyon güçlüğü
 • Olağandışı göz hareketleri
 • Reflekslerde artış, azalma veya reflekslerin kaybolması
 • Akciğer iltihabı
 • Solunum yolu enfeksiyonu
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Enfeksiyon
 • Kulakta iltihaplanma
 • Düşük akyuvar (lökosit) sayımları
 • İştahsızlık
 • İştah artışı
 • Başkalarına karşı kızgınlık
 • Zihin karışıklığı
 • Duygu durumunda değişiklikler
 • Depresyon
 • Kaygı/endişe
 • Sinirlilik hali
 • Düşünme güçlüğü
 • Bulanık görme
 • Çift görme
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • Yüksek kan basıncı
 • Yüz kızarması veya kan damarlarında dilasyon
 • Nefes almada zorluk
 • Bronşit
 • Boğaz ağrısı
 • Öksürük
 • Burun akıntısı veya burunda kuruluk
 • Kusma
 • Bulantı
 • Dişle ilgili sorunlar
 • Dişeti iltihabı
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Kabızlık
 • Ağızda veya boğazda kuruluk
 • Gaz (flatülans)
 • Yüzde şişkinlik
 • Morarma
 • Döküntü
 • Kaşıntı
 • Akne
 • Eklem ağrısı
 • Kas ağrısı
 • Sırt ağrısı
 • Seyirmeler
 • Ereksiyon zorluğu (sertleşme sorunu)
 • Bacaklar ve kollarda şişkinlik
 • Yürüme güçlüğü
 • Güçsüzlük
 • Ağrı
 • Rahatsız hissetme
 • Grip benzeri belirtiler
 • Beyaz kan hücrelerinde düşüş
 • Kilo artışı
 • Kazara yaralanma, kemik kırılması, sıyrık

Bunlara ek olarak çocuklarda yapılan araştırmalarda, saldırgan davranışlar, kesik kesik ve sarsıntılı hareketler yaygın olarak rapor edilmiştir.

Yaygın olmayan yan etkiler: (1000 kişide 1’den fazla kişiyi etkileyebilen)

 • Kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar
 • Harekette azalma
 • Çok hızlı kalp atışı
 • Yüz, vücut ve kollarda görülebilen şişlik
 • Karaciğerde soruna işaret eden, kan testinde anormal sonuçlar
 • Pazara sunulduktan sonre aşağıdaki yan etkiler rapor edilmiştir:
 • Kanda kreatin fosfokinaz seviyesinde yükselme
 • Kas dokusundaki hasar sebebiyle, iskelet kası dokusunda meydana gelen ani bozulma (rabdomiyoliz)
 • Akut böbrek yetmezliği, idrar tutamama/kaçırma
 • Pankreas iltihabı
 • Karaciğer iltihabı, cilt ve gözlerde sararma (sarılık)
 • Hayal görme (Halüsinasyonlar)
 • Sertlik, kıvranma ve sarsıntılı hareketler gibi anormal hareketlerle ilgili sorunlar
 • Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler (kaygı, uyuma güçlüğü, bulantı, ağrı, terleme), göğüs ağrısı
 • Meme dokusunda artış, memelerde büyüme
 • Kan pıhtılaşma hücrelerinde (trombositlerde) azalma
 • Şeker hastalarında kan şekerinde dalgalanmalar
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişkinlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (StevensJohnson Sendromu)
 • Genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu ( eritema multiform)
 • Alerji sonucu yüzde ve boğazda şişme (anjioödem)
 • Saç dökülmesi (alopesi)
 • Bir kas ya da kas grubunda ani kısa süreli kasılmalar (miyoklonus)
 • Kulak çınlaması (tinnitus)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Bu ilaç gurubunda yer almaktadır.