NOOTROPIL 800 mg

NOOTROPIL 800 mg 30 film tablet ne işe yarar? İlaç sayfamız üzerinden güncel fiyatını öğrenebilir, yan etkilerini görebilir ve prospektüsünü okuyabilirsiniz.

UCB Pharma A.Ş.
 • Üretici firma :
 • Telefon : (0216) 538 0000
 • Fax : (216) 538 0009
Palladium Tower Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Kat:24/80 Ataşehir / İstanbul 34746
Güncel
İlaç Fiyatı
10.46 ₺

NOOTROPIL 800 mg 30 film tablet, nootropik ilaç grubundadır. Nootropikler, öğrenme, hafıza, dikkat ve farkındalık gibi bilişsel süreçleri, yatıştırıcı veya uyarıcı etki ile bağlantılı olmaksızın geliştirir.

Erişkinlerde:

 • Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromlann belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisi,
 • Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani (“flaş benzeri”) kas kasılmaları) tedavisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte),
 • Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için kullanılır.

Çocuklarda:

 • 8 yaş ve üzeri çocuklarda konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi (okuma/yazma güçlüğü) tedavisinde kullanılır.

Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 800 mg pirasetam

Yardımcı maddeler: Makrogol 6000 (toz), kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat, kroskarmeloz sodyum, Opadry OY-3445 turuncu [HPMC 2910 5 cP (E464), titanyum dioksit (E 171), Sunset sarısı FCF alüminyum lakı (El 10)

NOOTROPIL 800 mg 30 film tablet nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

NOOTROPIL 800 mg‘i hangi hastalığın tedavisi amacıyla alıyorsanız, o hastalık için doktorunuzun size önerdiği dozda ve uygulama sıklığında kullanınız.

Kaç tablet kullanılacağı ve ne zaman alınacağı ile ilgili bilgiler:

Yetişkinler:

Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromlarm belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisi: Günlük önerilen doz; 2.4g (3 tablet) – 4.8g’a (6 tablet) kadardır. Gün içerisinde 3 tableti sabah, öğlen ve akşam l ‘er tablet veya 6 tableti sabah, öğlen ve akşam 2’şer tablet şeklinde almanız önerilir.

Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) tedavisi: Günlük önerilen doz; 2.4g (3 tablet) – 4.8g’a (6 tablet) kadardır. Gün içerisinde 3 tableti sabah, öğlen ve akşam l ‘er tablet veya 6 tableti sabah, öğlen ve akşam 2’şer tablet şeklinde almanız önerilir.

Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani (“flaş-benzeri”) kas kasılmaları) tedavisi: Normal başlangıç dozu 7.2 g (9 tablet)’dir. Gün içerisinde, dozu 3’e bölerek sabah, öğlen ve akşam 3’er tablet şeklinde almanız önerilir.

NOOTROPIL 800 mg’ı almaya başladığınızda, doktorunuz günlük dozunuzu kademeli olarak artırabilir. Bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Çocuklar (8 yaş ve üzeri):

Konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi (okuma/yazma güçlüğü) tedavisi: Günlük önerilen doz yaklaşık 3.2 g (4 tablet)’dır. Gün içerisinde 4 tableti sabah ve akşam 2’şer tablet şeklinde almanız önerilir.

Uygulama yolu ve metodu:

NOOTROPIL 800 mg 800 mg Film Tablet, ağızdan kullanım içindir ve yemek sırasında veya tok karnına alınabilir. Tabletleri bütün halinde bir bardak su ile yutunuz, çiğnemeyiniz veya kırmayınız.

Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda kullanım: Böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda doktorun dozu ayarlaması önerilir.

Çocuklarda kullanım: NOOTROPIL 800 mg’in 8 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından dozun ayarlanması gerekir. Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Karaciğer yetmezliği ile birlikte böbrek yetmezliği varsa dozun ayarlanması önerilir.

Eğer NOOTROPIL 800 mg ‘in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NOOTROPIL 800 mg kullandıysanız: NOOTROPIL 800 mg’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

NOOTROPIL 800 mg’i kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NOOTROPIL 800 mg ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: NOOTROPIL 800 mg ile tedavinin süresi, hastalığın belirtilerinin şiddetine, tipine ve hastanın tedaviye verdiği yanıta bağlıdır. Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz, çünkü bu durum hastalığın belirtilerinin tekrar ortaya çıkmasına ya da daha da kötüleşmesine neden olabilir. NOOTROPIL 800 mg ile tedavinin sonlandınlmasına doktorunuz karar vermelidir.

NOOTROPIL 800 mg 30 film tablet olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi NOOTROPIL 800 mg in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa NOOTROPIL 800 mg’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Anafilaktoid reaksiyon,
 • Aşın duyarlılık
 • Koordine hareket bozukluğu (Ataksi),
 • Denge bozukluğu,
 • Epilepsinin şiddetlenmesi,
 • Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon),
 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudaklann şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin NOOTROPIL 800 mg’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin Acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı hareketlilik (Hiperkinezi),
 • Sinirlilik,
 • Aşın huzursuzluk hali (Ajitasyon),
 • Kaygı (Anksiyete),
 • Zihin kanşıklığı (Konfüzyon)
 • Kanama bozukluğu
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 • Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • Kilo artışı,
 • Depresyon,
 • Yorgunluk (Asteni),
 • Baş dönmesi (Vertigo),
 • Kann ağnsı,
 • Üst kann ağnsı,
 • İshal,
 • Mide bulantısı,
 • Kusma
 • Baş ağnsı,
 • Uykusuzluk,
 • Cildin üst tabakasının yangısı (Dermatit),
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen (Ürtiker)

Bunlar NOOTROPIL 800 mg’in hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Bu ilaç gurubunda yer almaktadır.