PREDNOL 16 mg

PREDNOL 16 mg 20 tablet ne işe yarar? İlaç sayfamız üzerinden güncel fiyatını öğrenebilir, yan etkilerini görebilir ve prospektüsünü okuyabilirsiniz.

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.
 • Üretici firma :
 • Telefon : (0212) 337 38 00
 • Fax : (0212) 337 38 01
Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Kule 2 K: 24 No: 10, 4.Levent, 34330 Beşiktaş / İstanbul
Güncel
İlaç Fiyatı
13.56 ₺

PREDNOL 16 mg 20 tablet vücudunuzdaki kortikosteroidi arttırarak, cerrahi ameliyat sonrasında (örneğin, organ nakli gibi), multiple skleroz adlı hastalığın belirtilerinin alevlenmesinde veya diğer stres durumlarında yardımcı olabilir.

Bu durumlar, vücudun aşağıdaki bölümlerini etkileyen yangı ya da alerjik reaksiyonları içerir:

 • Beyin (örn. beyin zarının yangısı olan menenjit hastalığı)
 • Mide ve bağırsak (örneğin, yangılı bağırsak hastalıkları olan Crohn hastalığı, ülseratif kolit)
 • Kan ve kan damarları (örneğin, bir çeşit kan kanseri olan lösemi)
 • Göz (örneğin, optik nevrit, üveit, irit adlı sırasıyla göz siniri, gözün çeşitli tabakalarının yangılı hastalıkları)
 • Eklemler (örneğin. romatoid artrit, romatizmal ateş)
 • Akciğer (örneğin. astım, tüberküloz)
 • Kas (örneğin, dermatomiyozit ve polimiyozit isimli kas güçsüzşüğü ile karakterize yangılı kas hastalıkları)
 • Cilt (örneğin. egzema)

PREDNOL 16 mg 20 tablet yukarıda belirtilen koşullardan başka durumların tedavisinde de kullanılabilir. Bu ilacın size ne için verildiğinden emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

PREDNOL 16 mg’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Metilprednisolona, diğer steroid ilaçlara veya PREDNOL-L’nin içerdiği diğer yardımcı
  maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • İç organlara yayılmış mantar enfeksiyonunuz varsa,
 • Özel bir tedavi uygulanmayan yaygın bir enfeksiyonunuz varsa.

PREDNOL’ü aşağıdaki durum larda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Uzun süreli steroid tedavisi alıyorsanız (Böbrek üstü bezleriniz kendiliklerinden hormon üretme işlevini azaltacağından veya durduracağından tedaviyi aniden kesmeyiniz)
 • Özellikle suçiçeği ve kızamık hastalarıyla temas ettiyseniz (Bağışıklık sistemi baskılanabilir bu nedenle enfeksiyonlara duyarlılık artar. Temas ettiyseniz derhal doktorunuza haber veriniz.),
 • Osteoporoz varsa,
 • Hipertansiyon (kan basıncının yüksek olması) hastası iseniz
 • Şiddetli duygudurum bozukluklarınız (depresyon, önceden bu tür ilaçlar ile ağır ruhsal bozukluk geçirenlerde), psikolojik bozukluğunuz varsa,
 • Şeker hastası iseniz veya ailenizde şeker hastası bulunuyorsa,
 • Tüberkülozunuz varsa veya geçmişte tüberküloz geçirdiyseniz,
 • Glokom (göz içi basıncında artma) hastalığınız veya ailenizde glokom hastası varsa,
 • Gözünüzde herpes virüsü kaynaklı bir enfeksiyon varsa,
 • Kalp krizi geçirdiyseniz,
 • Kalp yetmezliği dahil kalp problemleriniz varsa,
 • Hipotiroid (tiroid bezi az çalışması) hastasıysanız,
 • Karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Kaposi sarkomu (bir çeşit cilt kanseri) hastalığınız varsa,
 • Geçmişte PREDNOL-L benzeri ilaç aldığınızda kas problemleriniz (ağrı veya güçsüzlük) olduysa,
 • Myastenia gravis (yorgunluk ve kas güçsüzlüğüne neden olan bir durum) hastalığınız
  varsa,
 • Ülser, peritonit, ülseratif kolit, abse, divertikülit gibi mide ya da bağırsak hastalığınız varsa (kanama ve delinme riski artar),
 • Tromboflebitiniz (yüzeyel toplardamar iltihabı) varsa,
 • Sara (epilepsi) hastası iseniz.
 • Aşı yapılırken dikkatli olunmalıdır. Canlı aşılardan kaçınılmalıdır. Ölü aşıların ise etkinliklerinden emin olunamaz.
 • Yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Çocuk hastalarda büyüme geriliği yapabileceği için çocuklar büyüme açısından dikkatle takip edilmelidir.
 • Özellikle 6 haftadan uzun süre tedavi gören hastalar, 32 mg’ın üzerinde günlük doz alanlar, tekrarlayan kortikosteroid tedavisi gören hastalar, ilaç dozunu genellikle akşamüzeri alan hastalarda ilacın aniden kesilmesi hastalık bulgularında alevlenme gibi kesme bulguları oluşturabileceği için yavaş kesilmelidir.
 • Uzun süredir tedavi görüyorsanız araya giren hastalık, ameliyat veya travma durumları ilaç ihtiyacınızı artırabilir. Doktorunuza danışınız.
 • Cerrahi bir operasyona girmeden önce doktorunuza, diş hekiminize veya anestezistinize bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PREDNOL 16 mg 20 tablet’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • PREDNOL 16 mg tabletler, yemek sırasında veya yemekten hemen sonra bir miktar sıvı ile alınmalıdır.
 • PREDNOL alırken greyfurt yemeyiniz veya greyfurt suyu içmeyiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu ilaç bebeğinizin gelişimini yavaşlatabileceğinden, hamile iseniz, PREDNOL tedavisi sırasında hamile kalırsanız ya da yakın gelecekte hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz.

PREDNOL 16 mg’ı hamileyken kullanıp kullanamayacağınıza doktorunuz karar verecektir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. PREDNOL 16 mg’ın etkin maddesi anne sütüne geçmektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da PREDNOL tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin doktorunuz tarafından karar verilecektir. Karar verilirken emzirmenin çocuk açısından faydası ve PREDNOL 16 mg 20 tablet tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınacaktır.

Araç ve makine kullanımı

PREDNOL’ün bazı olası yan etkileri konsantrasyon ve hareket yeteneğini bozabildiğinden araç ve makine kullanımı için risk oluşturabilir.

PREDNOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PREDNOL’ün içeriğinde yaklaşık 91.5 mg laktoz monohidrat bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse PREDNOL’ü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. PREDNOL her dozunda 1 mmol (23 mg)’den az sodyum ihtiva ettiği için sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız PREDNOL kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:

 • Glokom (göz tansiyonu) ve epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan asetazolamid
 • Kanser tedavisinde kullanılan aminoglutetimid veya siklofosfamid
 • Kanı inceltmek için kullanılan asenokumarol, fenindion ve varfarin gibi ilaçlar
 • Miyastenia gravis denilen kas güçsüzlüğü hastalığında kullanılan distigmin ve neostigmin gibi antikolinesterazlar
 • Çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klaritromisin ve troleandomisin gibi antibiyotikler
 • Hafiften orta dereceye kadar olan ağrıların tedavisinde kullanılan asetilsalisilik asit ve nonsteroidal antienflamatuvarlar olarak bilinen ilaçlar
 • Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin ve primidon
 • Mide rahatsızlıklarında kullanılan karbenoksolon ve simetidin
 • Şiddetli romatoid artrit, sedef hastalığı veya organ veya kemik iliği naklinden sonra kullanılan siklosporin
 • Kalp yetmezliği ve/veya düzensiz kalp atımında kullanılan dijital glikozitleri
 • Vücutta bulunan aşırı suyun atılmasına yardımcı olmak için veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan diüretik adı verilen ilaçlar
 • Doğum kontrol ilaçları olan etinilestridiol ve noretisteron
 • HIV enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan indinavir ve ritonavir
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol
 • Kalp rahatsızlıklarında veya yüksek kan basıncı durumunda kullanılan diltiazem ve mibefradil
 • Bazı ameliyat yöntemlerinde kullanılan panküronyum veya verküronyum gibi kas gevşetici ilaçlar
 • Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin, rifabutin gibi antibiyotikler
 • Organ nakillerinde bağışıklık sisteminin yeni organı reddetmeye çalışmasına karşılık kullanılan takrolimus

Eğer yakın zamanda aşı olduysanız veya olacaksanız dokturunuza söyleyiniz. Bu ilacı kullanırkan canlı aşı olmamalısınız. Diğer aşılar daha az etkili olabilir. Eğer size alerji testi yapılacaksa PREDNOL kullandığınızı doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz. Midede tahrişi arttırabileceğinden alkol ile birlikte kullanmayınız. PREDNOL’un kullanımı kalsiyum emilimini azaltır. Bu durumda kafein kullanımı azaltılmalıdır. PREDNOL kullanırken sarı kantaron (diğer isimleri, St John’s wort veya Hypericum perforatum), kedi pençesi (Cat’s claw) ve ekinezya almayınız.

Bu ilaç gurubunda yer almaktadır.