THERAFLU FORTE’nin Etken Maddesi Nedir?

THERAFLU FORTE 20 film tablet ne işe yarar? İlaç sayfamız üzerinden güncel fiyatını öğrenebilir, yan etkilerini görebilir ve prospektüsünü okuyabilirsiniz.

Etkin madde: Her bir film tablet 650 mg parasetamol, 10 mg fenilefrin hidroklorür ve 4 mg klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcı maddeler: Kolloidal silika, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, kroskarmeloz sodyum, mısır nişastası, hidroksipropil selüloz, polietilen glikol, kinolin sarısı, titanyum dioksit (E171), metil parahidroksi benzoat (E218), polivinilpirolidon, metil selüloz

THERAFLU FORTE 20 film tablet, film tablet formunda bir ilaçtır. THERAFLU FORTE tabletler pastel sarı renkli, oblong, kenarları eğimli görünümdedir.

THERAFLU FORTE, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol), bir antihistaminik (klorfeniramin maleat) ve mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları gideren bir dekonjestan (fenilefrin hidroklorür) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.

THERAFLU FORTE, 20 film tablet içeren blister ambalajlarda, orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır.

THERAFLU FORTE grip ve soğuk algınlığına bağlı ateş, üşüme, vücut ağrıları, baş ağrısı, burun tıkanıklığı hapşırma ve burun akıntısı gibi belirtilerini azaltır.

Etkin madde: Her bir film tablet 650 mg parasetamol, 10 mg fenilefrin hidroklorür ve 4 mg klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcı maddeler: Kolloidal silika, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, kroskarmeloz sodyum, mısır nişastası, hidroksipropil selüloz, polietilen glikol, kinolin sarısı, titanyum dioksit (E171), metil parahidroksi benzoat (E218), polivinilpirolidon, metil selüloz

THERAFLU FORTE Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanınız:

12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde: Her 6 saatte 1 tablet alınız. Durumunuza göre doktorunuz gerekli gördüğü durumlarda her 4 saatte 1 tablet kullanılabilir. Günde 6 tabletten fazla kullanmayınız. THERAFLU FORTE’yi 5 günden uzun süreli kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu: THERAFLU FORTE’u yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız. THERAFLU FORTE’u yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: THERAFLU FORTE, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: THERAFLU FORTE’un yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları: THERAFLU FORTE, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırken dikkatli
olunmalıdır.

THERAFLU FORTE şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer THERAFLU FORTE’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla THERAFLU FORTE kullandıysanız: Doz aşımı durumlarında solgunluk, bulantı ve kusma sık görülen erken belirtilerdir. Ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

Doz aşımında karşılaşılan etkiler olası yan etkiler bölümünde listelenen etkilerle benzerdir. Ciddi vakalarda zihin karışıklığı, halisünasyonlar (hayal görme), nöbetler ve kalp ritm bozuklukları görülebilir. Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, toksik psikozis
(duygudurum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvülsiyonlar (istemli olarak çalışan kasların, istem dışı kasılması), antikolinerjik etkiler (bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik reaksiyonlar (istem dışı, güçlü kas kasılmaları ve postür bozukluğu), ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler kollaps (damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu) meydana gelebilir.

THERAFLU FORTE’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

THERAFLU FORTE 20 film tablet olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, THERAFLU FORTE 20 film tablet’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa THERAFLU FORTE 20 film tablet’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciltte kızarıklık, kaşıntı gibi alerjik cilt reaksiyonları
 • Çok miktarda alındığında kansızlık, uzun süreli kullanımında kan hücrelerinin sayısında azalma (trombositopeni, trombositopenik purpura, lökopeni, nötropeni, pansitopeni),
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (agranülositoz)
 • Lyell sendromu (Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz, ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilen bir deri hastalığı)
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Akut jeneralize eksantematoz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü, içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)
 • Astım ve nefes darlığı
 • Çok miktarda alındığında karaciğerde bozukluk

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin THERAFLU FORTE 20 film tablet’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın:

 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali
 • Üst solunum yolu hastalık belirtileri
 • Bulantı, kusma, gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık

Yaygın olmayan:

 • Mide-barsak kanaması
 • Tedavi dozlarında uzun süreli kullanımda böbrek üzerine zararlı etki

Seyrek:

 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), kansızlık (anemi), hemolitik anemi gibi kan sayım değişiklikleri
 • Alerjik reaksiyonlar, anaflaktik şok (el, ayak, yüz ve dudakların şişmesi, ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şişme)
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjioödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut jeneralize aksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiform)
 • Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm), bronşiyal salgılarda kalınlaşma
 • İshal, hazımsızlık
 • Karaciğerde bozukluk, sarılık dahil hepatit (karaciğer iltihabı)
 • Halsizlik, göğüs sıkışması
 • İştahsızlık
 • Depresyon, kabus görme
 • İritabilite, konsantre olamama
 • Bulanık görme
 • Kulak çınlaması
 • Kalp atımının hızlanması (taşikardi), çarpıntı, kalpte ritm bozukluğu (aritmi)
 • Düşük tansiyon

Çok seyrek:

 • Lyell sendromu (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak bir gelişebilen deri hastalığı)
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma

Bilinmiyor:

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, beyinde iltihaplanma (ensefelopati), ellerde titreme (tremor)
 • Sinirlilik, iritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu), huzursuzluk, heyecanlanma
 • Uykusuzluk
 • Kas seyirmesi ve inkoordinasyonu (koordinasyonun bozulması)
 • Üriner retansiyon (idrar yapamama)
 • Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonla, ışığa duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker
 • Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen sedasyon, baş ağrısı, çocuklarda paradoksikal eksitasyon (vücut/organların uyarılması), yaşlılarda konfüzyonel psikoz (bilinç bulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk)
 • Ağız kuruluğu

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.